4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Olağan ve Olağanüstü Mal Rejimleri

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 185. Maddesine göre evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olmaktadır. Evlilikle birlikte eşlerin "kişisel" durumlarında evlenmeye bağlı olarak hukuki değişiklikler meydana geldiği gibi "mali" durumlarında da hukuki değişiklikler meydana gelmektedir. Türk Medeni Kanunu çerçevesinde mal rejimi; eşlerin sahip oldukları malları nasıl yöneteceklerini, bunlar üzerinde ne şekilde yararlanılıp,… Continue reading 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Çerçevesinde Olağan ve Olağanüstü Mal Rejimleri

Advertisements

Türk Aile Hukukunda Yeni Dönem: Çocukla Kişisel İlişki Kurmasına İzin Verilmeyen Ebeveyn için Daha Hızlı ve Kolay Yöntem

Tarık Kurban Çocuk teslimi ve çocuk ile kişisel ilişki kurulması kararlarına uymayan ebeveyne yaptırım olarak artık icra ve iflas hükümleri uygulanmayacak. Zorla yerine getirme işlemleri adlî destek uzmanları tarafından, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın hazır bulundurulması suretiyle ve gerekirse kolluktan yardım alınmak suretiyle yapılacak.  Adalet bakanlığının hazırlamış olduğu Mağdur Hakları Kanun Tasarısı… Continue reading Türk Aile Hukukunda Yeni Dönem: Çocukla Kişisel İlişki Kurmasına İzin Verilmeyen Ebeveyn için Daha Hızlı ve Kolay Yöntem

Yeni Bir Dönem: Yurtdışında Verilen Boşanma Kararlarının Türkiye’de Etki Doğurması

Fatma Esra Güzeloğlu Yabancı ülke makamlarının tasarrufuna konu olan ve evliliğin butlanı, iptali, mevcudiyetinin tespiti veyahut da boşanma kararları; eşlerin birlikte veya vekilleri aracılığıyla, kararın verildiği yabancı ülkedeki dış temsilciliklerine, Türkiye’de ise İçişleri Bakanlığı’nın belirleyeceği Nüfus Müdürlüklerine başvurmalarıyla tescil edilebilecektir. Diğer taraftan, yabancı makam tarafından verilen kararın, usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça… Continue reading Yeni Bir Dönem: Yurtdışında Verilen Boşanma Kararlarının Türkiye’de Etki Doğurması