Milletlerarası Akit Taraflarının Sözleşme Öncesi Yükümlülükleri

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban Milletlerarası ticari sözleşmeler ihtiva ettikleri yoğun risk elementleri nedeniyle tarafların süreci ihtiyatlı şekilde yönetmelerini gerektiren bir sahadır. Bu nedenle milletlerarası anlaşmalar ve iç hukuk düzenlemeleri tarafından milletlerarası akit tarafları, sözleşme henüz inşa aşamasında iken iyi niyet ve dürüstlük kuralları çerçevesinde birtakım sorumluluklara riayet etmekle yükümlü tutulmaktadırlar. Sözleşme öncesi yükümlülükler, hedeflenen sözleşme kurulsa… Continue reading Milletlerarası Akit Taraflarının Sözleşme Öncesi Yükümlülükleri

Advertisements