Yabancı Ülke Adlî veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa 17.04.2017 tarihinde eklenen 27/A maddesi ile öngörülmüş olan yabancı ülke adli veya idari makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararların nüfus kütüğüne tescilini edilmesini ilişkin usul ve esas hükümlerini belirleyen yönetmelik 07.02.2018 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik yabancı ülke adli veya… Continue reading Yabancı Ülke Adlî veya İdarî Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Advertisements

İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları Çerçevesinde Acil Durum Hakemi

Tahkim yargılamasında acil durum hakemi (Emergency Arbitrator), hakem kurulunun oluşmasının ve tahkim yargılamasının başlamasının beklenemeyeceği kadar acil olan durumlarda taraflara geçici önlemler sunan bir tahkim yargılaması kurumudur. Böylelikle ticari hayatın hızlı dinamiği içerisinde tarafların çıkarlarının etkin şekilde korunması amaçlanmaktadır. İstanbul Tahkim Merkezi ("ISTAC") Tahkim Kuralları 29.maddesi Geçici Hukuki Koruma Önlemlerini düzenlemektedir. Buna göre, taraflarca aksi… Continue reading İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları Çerçevesinde Acil Durum Hakemi

Tahkim Yargılamasında İhtiyati Tedbir Kurumu

İhtiyati tedbir, kesin hüküm verilene kadar yargılama süresince taraflardan birinin dava konusunun hukuki durumunda meydana gelebilecek zararlara karşı alınması öngörülmüş hukuki korumalardır. Dava konusu üzerinde meydana gelebilecek olan değişiklikler sonucu yargılama sonucunda elde edilecek hükmün icrasının zorlaşabilme veya imkânsız hale gelebilme ihtimaline karşı alınan geçici önlemler bütünüdür. İhtiyati tedbir kurumu sadece klasik yargılama usulünde öngörülmemekte,… Continue reading Tahkim Yargılamasında İhtiyati Tedbir Kurumu

ICC Tahkim Yargılamasında Davaların Birleştirilmesi Usulü ve Şartları

International Chamber of Commerce (Milletlerarası Ticaret Odası) ("ICC") tahkim yargılaması kapsamında davaların birleştirilmesi usulü, derdest olan iki veya daha fazla tahkim yargılamasının tek bir tahkim yargılaması bünyesinde birleştirilmesini ifade etmektedir. Tahkim davalarının birleştirilmesi usulü ile tek bir hakem heyetinin taraflar arasında uyuşmazlığa neden olan konular hakkında külli bir karar vermesi sağlanmakta kararın yeknesaklığı ve yargılamanın… Continue reading ICC Tahkim Yargılamasında Davaların Birleştirilmesi Usulü ve Şartları

ICC Tahkim Yargılamasında Davaların Birleştirilmesi Usulü ve Şartları

Tahkim davalarının birleştirilmesi usulü ile tek bir hakem heyetinin taraflar arasında uyuşmazlığa neden olan konular hakkında külli bir karar vermesi sağlanmakta kararın yeknesaklığı ve yargılamanın daha verimli gerçekleşmesi, maliyet ve zamanın tasarruflu kullanımı gerçekleştirilmiş olmaktadır. Aranan Şartlar ICC Tahkim Kuralları'nın ("ICC Arbitration Rules") 10.maddesi tahkim yargılamalarının birleşmesi konusunu ele almaktadır. Buna göre: "Tahkim Davalarının Birleştirilmesi… Continue reading ICC Tahkim Yargılamasında Davaların Birleştirilmesi Usulü ve Şartları

Milletlerarası Aile Hukukunda Nafakaya Uygulanacak Hukuk

Uluslararası Aile Hukukunda nafakaya uygulanacak olan hukuk, MÖHUK ve La Haye anlaşmalarında bulunan hükümler vasıtası ile tespit edilmektedir. 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku ("MÖHUK"), milletlerarası aile hukukunda nafakaya ilişkin çeşitli kanunlar ihtilafı kuralları içermesine rağmen bu kurallar Türkiye'nin de taraf olduğu çok taraflı sözleşmelerin bağlayıcılığı sayesinde uygulama alanı bulmamaktadır. Bundan ötürü MÖHUK'ta… Continue reading Milletlerarası Aile Hukukunda Nafakaya Uygulanacak Hukuk

Overview of the Contract Formation Regime under the CISG

It is well-worthy to examine the contract formation regime under the CISG, where a middle way between the common and civil law traditions was sought in order to achieve a system that is acceptable, efficient and suitable for the Convention’s beneficiaries, i.e. Parties to a contract which is governed by the CISG; taking into consideration… Continue reading Overview of the Contract Formation Regime under the CISG

Güzeloğlu Genç ISTAC’ın düzenlediği tanışma toplantısına katıldı.

05.02.2016 günü, kurucu ortaklarımız Fatma Esra Güzeloğlu ve Abdülkadir Güzeloğlu, Genç ISTAC'ın organize ettiği tanışma kahvaltısına katılarak Güzeloğlu Hukuk Bürosu'nu temsil etmiştir. 2015 yılında kurulan Genç ISTAC, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren, 40 yaşın altındaki tahkim hukuku uygulayıcılarını ve ADR ile ilgilenen dinamik topluluğu bir araya getirmeyi amaçlayan bir platformdur. Toplantı, İstanbul Tahkim Merkezi… Continue reading Güzeloğlu Genç ISTAC’ın düzenlediği tanışma toplantısına katıldı.