Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik Resmî Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanuna 2017 yılında eklenen EK Madde 3 ile öngörülen, Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik ("Yönetmelik") 09.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki organize sanayi bölgelerinde,… Continue reading Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik Resmî Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

Advertisements

Organize Sanayi Bölgeleri Adına Yapılacak Kamulaştırma İşlemlerine Kısa Bir Bakış

OSB için seçilmiş olan alanda bulunan ve özel mülkiyette olan araziler OSB tarafından rızaen satın alınmakta veya OSB'ler adına, kamu kurumlarının yapacağı kamulaştırma işlemi yoluyla OSB tarafından iktisabı gerçekleştirilmektedir. Kamulaştırmaya Konu Taşınmazlar Organize Sanayi Bölgelerine ilişkin kamulaştırma işlemlerine başlayabilmek için öncelikle OSB için yer seçiminin yapılması gerekmektedir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ("OSBK") uyarınca… Continue reading Organize Sanayi Bölgeleri Adına Yapılacak Kamulaştırma İşlemlerine Kısa Bir Bakış

Türk Organize Sanayi Bölge Pratiğinde Yeni Bir Atılım: Silah Organize Sanayi Bölgesi

Türkiye'nin ilk Silah Organize Sanayi Bölgesi, silah ve mühimmat sanayi üretiminde önemli bir yere sahip olan Kırıkkale'de 500 dönümlük arsa üzerine kuruluyor. Bu süreç dahilinde 5462 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu çerçevesinde arsa tahsis süreci başladı. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'na (MKEK) ait arsa üzerine kurulacak olan Silah OSB'sinin alt yapı sistemleri için 20 milyon Türk… Continue reading Türk Organize Sanayi Bölge Pratiğinde Yeni Bir Atılım: Silah Organize Sanayi Bölgesi

Another Novelty in Turkish Organized Industrial Zones (OIZs) Practice: Ordnance OIZs Underway

In accordance with the Law No:4562, which portrays an investor-friendly picture by conferring powers and privileges on the Turkish OIZs; it is evaluated that Ordnance OIZs, a specialized OIZ, will take one-stop shop position of OIZs to a better and farther position. Abdülkadir Güzeloğlu For Turkey's first Ordnance OIZ, which is to be located and… Continue reading Another Novelty in Turkish Organized Industrial Zones (OIZs) Practice: Ordnance OIZs Underway