ISTAC ve ICC Kuralları Uyarınca Seri Tahkim Usulü

Seri tahkim, uyuşmazlıkların daha az masraflı ve daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla uygulanmaktadır. ISTAC ve ICC Tahkim Kuralları Uyarınca Seri Tahkim Dava konusunun belli bir miktarın altında kalan uyuşmazlıkların çözümünde uygulanan seri tahkim usulü, daha az prosedürel yüke tabii olduğu için taraflarca son yıllarda oldukça sık tercih edilmektedir. Bu çerçevede taraflar beklenen adil… Continue reading ISTAC ve ICC Kuralları Uyarınca Seri Tahkim Usulü

Advertisements

İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları Çerçevesinde Acil Durum Hakemi

Tahkim yargılamasında acil durum hakemi (Emergency Arbitrator), hakem kurulunun oluşmasının ve tahkim yargılamasının başlamasının beklenemeyeceği kadar acil olan durumlarda taraflara geçici önlemler sunan bir tahkim yargılaması kurumudur. Böylelikle ticari hayatın hızlı dinamiği içerisinde tarafların çıkarlarının etkin şekilde korunması amaçlanmaktadır. İstanbul Tahkim Merkezi ("ISTAC") Tahkim Kuralları 29.maddesi Geçici Hukuki Koruma Önlemlerini düzenlemektedir. Buna göre, taraflarca aksi… Continue reading İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları Çerçevesinde Acil Durum Hakemi

Tahkim Yargılamasında İhtiyati Tedbir Kurumu

İhtiyati tedbir, kesin hüküm verilene kadar yargılama süresince taraflardan birinin dava konusunun hukuki durumunda meydana gelebilecek zararlara karşı alınması öngörülmüş hukuki korumalardır. Dava konusu üzerinde meydana gelebilecek olan değişiklikler sonucu yargılama sonucunda elde edilecek hükmün icrasının zorlaşabilme veya imkânsız hale gelebilme ihtimaline karşı alınan geçici önlemler bütünüdür. İhtiyati tedbir kurumu sadece klasik yargılama usulünde öngörülmemekte,… Continue reading Tahkim Yargılamasında İhtiyati Tedbir Kurumu

Ad Hoc Tahkim ve Kurumsal Tahkim

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban Uluslararası niteliği haiz olan tahkim faaliyetleri, örgütlenme şemaları bakımından iki grup altında incelenebilmektedir. Bunlardan birincisi "Ad Hoc", ikincisi ise "Kurumsal Tahkimdir". 1. Ad Hoc Tahkim  Ad Hoc tahkim usulüne göre, tahkim yargılaması tarafların kendi inisiyatifleri ile belirlemiş oldukları yahut önceden belirlenmiş olan kurallara ya da yasalara atıfta bulundukları kurallar çerçevesince, taraflarca yahut… Continue reading Ad Hoc Tahkim ve Kurumsal Tahkim

Milletlerarası Akit Taraflarının Sözleşme Öncesi Yükümlülükleri

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban Milletlerarası ticari sözleşmeler ihtiva ettikleri yoğun risk elementleri nedeniyle tarafların süreci ihtiyatlı şekilde yönetmelerini gerektiren bir sahadır. Bu nedenle milletlerarası anlaşmalar ve iç hukuk düzenlemeleri tarafından milletlerarası akit tarafları, sözleşme henüz inşa aşamasında iken iyi niyet ve dürüstlük kuralları çerçevesinde birtakım sorumluluklara riayet etmekle yükümlü tutulmaktadırlar. Sözleşme öncesi yükümlülükler, hedeflenen sözleşme kurulsa… Continue reading Milletlerarası Akit Taraflarının Sözleşme Öncesi Yükümlülükleri

Istanbul Arbitration Center: A Fresh Breeze for International Arbitration from the Bosphorus

A promising development, i.e. the establishment of the Istanbul Arbitration Center (‘‘ISTAC’’) was recently put in place. At first sight, services such as Fast Track Arbitration and Emergency Arbitrator as well as Procedural Timetable stand out as the distinctiveness brought to Turkish international arbitration practice. By Abdülkadir Güzeloğlu  This Article was first published in Young Arbitration… Continue reading Istanbul Arbitration Center: A Fresh Breeze for International Arbitration from the Bosphorus

Arbitration in Turkey: Challenge of the Arbitral Award

By Abdülkadir Güzeloğlu & Fatma Esra Güzeloğlu Arbitral Award Under The Turkish International Arbitration Law of 2001 (“TIAL”), unless otherwise agreed by the parties, an arbitral award is to be rendered within one year from the date on which the appointment of the arbitrator took place where there is a sole arbitrator, or on the date on which the… Continue reading Arbitration in Turkey: Challenge of the Arbitral Award

Arbitration in Turkey: Interim Relief

Article 6 establishes that parties may resort to national courts before or during the arbitration proceeding in order to obtain interim relief which encompasses all kinds of measures including but not limited to interim attachments, preservation of evidence, security for costs, and interim payments. By Abdülkadir Güzeloğlu & Fatma Esra Güzeloğlu Interim relief is regulated under Article 6… Continue reading Arbitration in Turkey: Interim Relief

Arbitration in Turkey: Enforcement of the Arbitration Award

Turkish Supreme Court’s jurisprudence tends towards a narrow interpretation of public policy. Majority of the admitted public policy defense were constructed on the following arguments: violation against the equal treatment of the parties and their right to be heard; judgments against morals; and awards that violate international public policy. By Abdülkadir Güzeloğlu & Fatma Esra Güzeloğlu   There… Continue reading Arbitration in Turkey: Enforcement of the Arbitration Award

International Arbitration in Turkey: Selection and Challenge of Arbitrators

By Abdülkadir Güzeloğlu & Fatma Esra Güzeloğlu   In the important phase of selecting arbitrators, which enables arbitration procedure to commence healthily and continue, The Turkish International Arbitration Law of 2001 (“TIAL”) confers freedom to parties as to qualifications, nationality, authority and the number of arbitrators, as long as it is an odd number.  TIAL also allows parties… Continue reading International Arbitration in Turkey: Selection and Challenge of Arbitrators