Anonim Şirket Genel Kurullarının Elektronik Ortamda Yapılması

Anonim şirketlerde genel kurul, pay sahiplerinin usulüne uygun çağrı üzerine belirli bir gündemi görüşüp karara bağladıkları, şirket faaliyetleri hakkında bilgi aldıkları ve ortaklık sıfatı sayesinde sahip olunan diğer birtakım haklarını kullandıkları kuruldur. Genel kurul, ortaklığın ana karar ve irade organıdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527.maddesi hükmü uyarınca anonim şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda… Continue reading Anonim Şirket Genel Kurullarının Elektronik Ortamda Yapılması

Advertisements

Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim Şirketlerde Hukuki Sorumluluk Halleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerde hukuki sorumluluk hallerini dört başlık altında incelemektedir. Kanun bu başlıkları, I. Belgelerin Kanuna Aykırı Olması, II. Sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi, III. Değer biçilmesinde yolsuzluk ve IV. Halktan para toplamak şeklinde saymaktadır. A. Belgelerin Doğru Olmaması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 549.maddesi birtakım belgelerin… Continue reading Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim Şirketlerde Hukuki Sorumluluk Halleri