Analık İzni ve Analık Halinde Ödenecek Ücretler

Abdülkadir Güzeloğlu, Fatma Esra Güzeloğlu   A) Giriş: 8 Kasım 2016 tarihli 29882 Sayılı Resmi Gazetede Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik kapsamında doğum veya evlat edinme sonrası işçinin analık iznine ilişkin bir takım düzenlemeler getirilmiştir.   B) Analık İzni Nedir? Analık; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası… Continue reading Analık İzni ve Analık Halinde Ödenecek Ücretler

Advertisements