Türk Hukukunda Adam Çalıştıranın Organizasyon Sorumluluğu

ürk hukukunda adam çalıştıranın sorumluluğu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 66’ıncı maddesi ile düzenlenmektedir. Maddenin üçüncü fıkrası ile düzenlenen adam çalıştıranın çalışma düzenine ilişkin kusursuz sorumluluğu (organizasyon sorumluluğu), sahibi olduğu işletmede çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe, işletme faaliyeti dolayısıyla sebep olunan zararın giderilmesi esasına dayanmaktadır. Roma hukukundan beri hukuk doktrini… Continue reading Türk Hukukunda Adam Çalıştıranın Organizasyon Sorumluluğu

Advertisements

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Rekabeti Bozucu Faaliyetler

Kanun yapıcıların piyasadaki rekabetin sağlıklı olarak işlemesini temini için çıkardıkları düzenlemeler piyasanın olağan seyrine müdahale niteliği taşımamakta aksine bunun teminine hizmet etmektedir. Rekabeti koruyucu hukuki düzenlemeler ile teşebbüslere eşit ve serbest şekilde rekabet edebilme fırsatı sağlanmış olmaktadır. Türkiye yatırım, üretim ve dağıtım ile ilgili kararların arz ve talebe dayalı olduğu, mal ve hizmet fiyatlarının serbest… Continue reading 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde Rekabeti Bozucu Faaliyetler

700 sayılı KHK ile 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Kapsamında Yapılan Değişiklikler

4 Temmuz 2018 tarihli mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 700 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda da değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler ile Bakanlar Kuruluna ait olan birtakım yetkilerin devletin yeni icra organı olan Cumhurbaşkanı’na devredildiği görülmektedir.… Continue reading 700 sayılı KHK ile 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Kapsamında Yapılan Değişiklikler

Spor Organizasyonlarında Avrupa ve Amerika Modellerine Bakış

Spora yüklenen anlam, değer, spor ile ulaşılmaya çalışılan hedefler ve mücadelelere atfedilen amaçlar toplumlar ile birlikte gelişmekte ve şekillenmektedir. Tarih ve coğrafya gibi dış etkenlerden kaynaklanan bu farklılıklar farklı toplumlarda spor organizasyonlarının düzenlenme modellerinde de farklılaşmalara neden olmaktadır. Tıpkı kara Avrupası ve Anglo-Sakson hukuk sistemlerinde gözlenebildiği gibi Avrupa ve Amerikan Spor Modelleri kendilerine özgü sistemler… Continue reading Spor Organizasyonlarında Avrupa ve Amerika Modellerine Bakış

2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile şirketlerin bağımsız denetime tabi olma kriterleri güncellenmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 397’nci maddesi hükmü uyarınca şirketlerin bağımsız denetime tabi olma kriterleri Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmektedir. 26 Mayıs 2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ("Karar") ile şirketlerin bağımsız denetime tabi olma kriterleri güncellenmiştir. Kararın 01/01/2018 tarihinden itibaren ileriye dönük olarak geçerli olduğu… Continue reading 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile şirketlerin bağımsız denetime tabi olma kriterleri güncellenmiştir.

Avrupa Konseyi ve UEFA Arasında Mutabakat Bildirisi İmzalandı

Avrupa Konseyi ve UEFA (“The Union of European Football Associations”) arasında futbolun ve toplumdaki rolünün uzun vadeli gelişimine yönelik iş birliğini düzenleyen, formüle eden ve zenginleştiren önemli bir mutabakat metni imzalandı. 30 Mayıs 2018’de Avrupa Konseyi’nin merkezinin bulunduğu Strasbourg’da UEFA başkanı Aleksander Čeferin ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjørn Jagland tarafından imzalanan mutabakat metni dört… Continue reading Avrupa Konseyi ve UEFA Arasında Mutabakat Bildirisi İmzalandı

UEFA, Kulüp Lisansı ve Finansal Fair Play Yönetmeliklerinde değişikliğe gidilmesini kararlaştırdı

Futbol endüstrisinin büyümesiyle birlikte profesyonel futbol kulüplerinin kulüplerin harcamalarında yaşanan devasa artışlar yüzünden uzun dönem mali disiplinlerinin bozulması UEFA’nın bu konuda önlem almasını gerektirmiştir. Bu kapsamda hazırlanan UEFA Kulüp Lisansı ve Finansal Fair Play Yönetmelikleri daha sürdürülebilir bir futbol ekonomisi amaçlanmaktadır. UEFA İcra Komitesi, 24 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda UEFA Kulüp Lisansı ve Finansal… Continue reading UEFA, Kulüp Lisansı ve Finansal Fair Play Yönetmeliklerinde değişikliğe gidilmesini kararlaştırdı

Spor Tahkim Mahkemesi: Yapısı ve Yargılama Usulü

Spor Tahkim Mahkemesi ("Tribunal Arbitral du Sport") (“Court of Arbitration for Sport”) (“CAS”) Sportif uyuşmazlıkları, spor yargılamasının gerektirdiği uzmanlık kapsamında tarafsızlık ve bağımsızlık ilkeleri ile çözmek için 1984 yılında İsviçre’de kurulmuştur. CAS nezdinde gerçekleştirilen yargılamanın yönetimi, spor yargılamasının gerektirdiği bağımsızlığın ve tarafsızlığın sağlanması amacıyla amacıyla Spor Tahkim Kodu (Code of Sports-related Arbitration) (“Kod”) ile gerçekleştirilmektedir.… Continue reading Spor Tahkim Mahkemesi: Yapısı ve Yargılama Usulü

Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) anonim şirketler için öngördüğü rüçhan hakkı ile paydaşlara sermaye artırımına paylarının oranında katılma hakkı vermek suretiyle ortaklıktaki sermaye oranlarının korunmasını sağlamayı hedeflemektedir. Esas Sermaye Sisteminde Rüçhan Hakkının Sınırlandırılması TTK’nın 461’inci maddesi uyarınca rüçhan hakkı ancak haklı sebeplerin varlığı halinde ve en az esas sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile… Continue reading Anonim Şirketlerde Rüçhan Hakkı

Uluslararası Çocuk Kaçırmaları: Çocuğun İadesi Prosedürü

Uluslararası aile hukukunda çocuğun bulunduğu ülkeden kaçırılması veya ziyaret amacıyla geçici bir süre gelmiş olmasına rağmen geri dönmesini engellenmek suretiyle alıkonulması olayları farklı milliyetlere tabi evliliklerin artması ile sıkça karşılaşılır hale gelmiştir. 25 Ekim 1980 tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Veçhelerine Dair Sözleşme (Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction) (“Sözleşme”), uluslararası aile hukukunun… Continue reading Uluslararası Çocuk Kaçırmaları: Çocuğun İadesi Prosedürü