Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi: Fikri Mülkiyet Hukuku Uyuşmazlıklarında Uzman Çözüm Merkezi

Fikri mülkiyet hukuku alanında çıkan uyuşmazlıkların tatminkâr şekilde çözülebilmesi ancak konunun uzmanları tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Bu çerçevede Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü fikri mülkiyet uyuşmazlıklarının konunun uzmanları tarafından çözülmesi amacıyla Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi faaliyeti vermektedir.

Hükümleri ve dinamikleri diğer hukuk dallarından çok daha farklı olan fikri mülkiyet hukuku alanında çıkan uyuşmazlıkların tatminkâr şekilde çözülebilmesi ancak konunun uzmanları tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle Türkiye dahilbirçok devlet mahkeme teşkilatlarına ilişkin düzenlemelerinde sadece fikri veya sınai mülkiyet hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözüleceği ihtisas mahkemeleri oluşturulmasına yönelik düzenlemeler yapmakta ve böylelikle tarafların ulaşmak istedikleri tatminkâr adil sonucu ihdas eylemeyi hedeflemektedirler.

Fikri mülkiyet uyuşmazlık çözümünün gerektirdiği uzmanlık ve ihtisaslaşma, 1967 yılında kurulmuş olan ve 191 ülkeyi kapsayan, ülke patent ofisleri arasında merkezden irtibat gerçekleştirmek suretiyle tek başvuru ile birden fazla ülkede fikri mülkiyet tescili sağlayan Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (“World Intellectual Property Organization”) (“WIPO”) tarafından da göz ardı edilmemiştir.

Bu çerçevede WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (“Merkez”), WIPO tarafından İsviçre’nin Cenevre şehrinde kurulmuştur. Kurulduğu yıl olan 1994’ten bu yana fikri mülkiyet unsurları içeren ticari uyuşmazlıkların çözümünü, fikri mülkiyet hukukunun gerektirdiği uzmanlıkla hızlı ve ekonomik şekilde, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine dayalı olarak gerçekleştirmektedir.

Belirtmek gerekir ki Merkezin hizmetleri bütün ticari uyuşmazlıklar kapsamında kullanılabilmektedir. Ancak hakem kadrosunun marka ve patent hukuku alanında uzmanlardan oluşmasından mütevellit Merkez nezdinde çözülmesi için başvuruda bulunulan uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğu fikri mülkiyet hukuku ile ilgilidir. WIPO tarafından 2016 yılında yayımlanan istatistiklere göre Merkez nezdinde görülen davaların %30’unu patent uyuşmazlıkları, %29’unu Bilişim ve İletişim Teknolojileri, %19’unu marka uyuşmazlıkları, %15’ini ticari uyuşmazlıklar ve %7’sini telif hakkı uyuşmazlıklarının oluşturduğu belirtilmektedir.

Merkez bu kapsamda arabuluculuk, tahkim, hızlandırılmış tahkim ve Hakem Bilirkişi hizmetleri sunmaktadır.

Merkez süre ve maliyet ekonomisinin sağlanması amacıyla tarafların dava ile ilgili belirli usulü işlemleri internet üzerinden yapabilmeleri amacıyla Elektronik Dava Tesisi (“WIPO ECAF”) sistemi sağlamaktadır. Böylelikle taraflar fiziksel belge göndermenin ekonomik ve zamansal yükünden kurtulmakta tarafların adalet duygularını tatmin edecek adil sonuca daha hızlı ulaşmaktadırlar.

Merkez bunların yanında 1999 yılından bu yana alan adı  uyuşmazlıklarının çözümü konusunda da hizmet vermektedir. Merkez 40.000’in üzerinde başvuru sayısı ile bu alanda en çok başvurulan kurumdur.

Fikri Mülkiyet Hukuku ve Uluslararası Tahkim alanlarında ulusal ve uluslararası hizmet sağlayan Güzeloğlu Hukuk Bürosu’na info@guzeloglu.legal veya +90 212 288 1010 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Advertisements