Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğine Kısa Bir Bakış

07.12.2001 tarihinde yürürlüğe giren Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu uyarınca hazırlanmıştır. Yönetmelik, beden eğitimi ve spor çalışmaları yapacak kişiler ile spor yarışmalarına katılacaklar ile ilgili usul ve esasları belirlemektedir.

Yönetmelik, Genel Müdürlük bünyesinde bulunan spor federasyonları, tescilli spor kulüpleri, özel beden eğitimi ve spor tesisleri, il spor merkezleri, eğitim öğretim kurumları ile spor yaptıran diğer kurum ve kuruluşlardaki lisans, tescil, vize ve transfer işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Kulüp ve Ferdi Lisans

Yönetmelik düzenlenen spor yarışmalarına katılabilmek için, Yönetmelik hükümlerine göre lisans alınması ve bu lisansların her sezon il müdürlüklerine veya federasyonlara vize ettirilmesini zorunluluk olarak öngörmektedir. Yönetmelik il müdürlükleri ve spor federasyonları dışında verilen lisanslar geçersiz olduğunu ve bunlarla spor yarışmalarına katılımın gerçekleştirilemeyeceğini ifade etmektedir..

Yönetmelik uyarınca spor kulüpleri adına kayıtlı olmayan sporcular kendi adlarına il müdürlüğünden ferdî sporcu lisansı alabilmekte ve her yıl bu lisanslarını il müdürlüklerine vize ettirebilmektedirler.

Yönetmelik ilk defa ferdî sporcu lisansı çıkaran sporcuların hiç beklemeksizin kulüp adına lisans çıkarabileceklerini düzenlemektedir. Ayrıca kulüp adına lisans çıkaran sporcuların kulübünden ilişkisini keserek tescil sürelerini beklemeksizin ferdî sporcu lisansı çıkarabilecekleri de yönetmelik tarafından ifade edilmektedir. Kulübün, sporcuya ilişiksiz belgesi vermemesi durumunda ise sporcu, kulüpten istifa ederek ferdi lisans alabilmektedir. Ancak, kulüp adına lisans çıkardıktan sonra ferdî sporculuğa dönen ve tekrar kulüp adına lisans çıkarmak isteyen sporcuların kulüp adına lisans çıkarabilmeleri için yönetmelik ekinde belirtilen süreleri doldurmaları gerekmektedir.

Birden Fazla Kulübün Sporcusu Olmak

Yönetmelik uyarınca bir sporcu birden fazla kulübün bünyesinde sporcu lisansı ile faaliyet gösterebilmektedir. Ancak, bunun için yapmak istediği spor dalı faaliyetleri, halihazırda kayıtlı olduğu spor kulübünde bulunmaması ve spor kulübünden izin alması gerekmektedir. Bu şartlar sağlanamadığı vakit bir sporcu iki spor kulübü bünyesinde aynı anda faaliyet gösterememektedir.

Buna rağmen sporcu, takım oyununu gerektirmeyen spor dallarında spor kulübünün taahhüt ettiği branşların dışında bir branşta spor yapmak istemesi halinde kulüp sporcusu olsa dahi ferdi lisans çıkartabilmektedir. Ancak kulübünün söz konusu branşı taahhüt etmesi halinde sporcuya ait ferdi lisans, kulüp lisansına dönüştürülmektedir.

Sporcuların Transfer İşlemleri

Yönetmelik, lisanslı bulundukları kulüplerden başka bir kulübe transferlerini bir sezon içerisinde bir defa olabilecek şekilde sınırlamaktadır. Ancak, kulüpleri kapanan sporcular bu kural ile bağlı olmamaktadırlar.

Yönetmelik, aralıksız olarak üç yıl üst üste lisansı vize edilmeyen sporcunun herhangi bir bedel ödemeksizin kulübüyle ilişkisinin kesileceğini belirtmektedir.

Ayrıca yönetmelik, sporcunun kulübünden almış olduğu ilişiksiz belgesini üç ay içerisinde il spor müdürlüklerini tasdik ettirmeleri kaydıyla her zaman kullanılacağını öngörmekte, aksi halde sporcunun eski kulübüyle ilişiğinin kesilmemiş sayılacağını ve bu durumda transfer olabilmek için tekrar ilişiksiz belgesi alması gerektiğini düzenlemektedir.

Serbest Transfer Hakkı

Yönetmelik, Sporcu bir sezon süresi içinde kulübünün oynayacağı tüm resmî müsabakalardan, minikler veya yıldızlar kategorisinde en az iki resmî müsabakada; gençler veya büyükler kategorisinde en az üç resmî müsabakada takım dahilinde oynatılması gerektiğini belirtmektedir. Aksi halde sporcu ilişiksiz belgesi bedelini ödemek suretiyle yarışma sezonu bitiminde serbest transfer hakkını elde etmektedir. Buna karşın, takımında mazeretsiz olarak oynamayan bir sporcu, başka bir takıma ancak kulübünün iznini almak şartıyla transfer yapılabilmektedir.

Kulübü Kapanan Sporcular

Yönetmelik uyarınca kulübü kapanan sporcular serbest kalmaktadırlar. Bu durumda olan sporcular sezon içerisinde eski kulüplerinin yarışmalarına katılmış olsalar dahi sezon sonunu beklemeden başka bir kulüp adına lisans alabilmektedirler.

İtirazlar

Yönetmelik sporcu lisans, tescil, vize ve transfer işlemleri ile ilgili itirazlar il müdürlüklerine yapılacağını belirtmektedir. İtirazlar; il müdürü, spor şube müdürü, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu temsilcisi, sicil lisans şefi ve ilgili spor dalı temsilcilerinden oluşturulacak komisyon tarafından incelenmektedir. İtirazlar, itiraz tarihinden itibaren yedi gün içerisinde kesin sonuca bağlanmaktadır.

Spor Hukuku hakkında daha fazla bilgi almak ve her türlü sorunuzu iletmek için info@guzeloglu.legal adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Advertisements