ICC Tahkim Yargılamasında Davaların Birleştirilmesi Usulü ve Şartları

Tahkim davalarının birleştirilmesi usulü ile tek bir hakem heyetinin taraflar arasında uyuşmazlığa neden olan konular hakkında külli bir karar vermesi sağlanmakta kararın yeknesaklığı ve yargılamanın daha verimli gerçekleşmesi, maliyet ve zamanın tasarruflu kullanımı gerçekleştirilmiş olmaktadır.

Aranan Şartlar

ICC Tahkim Kuralları’nın (“ICC Arbitration Rules”) 10.maddesi tahkim yargılamalarının birleşmesi konusunu ele almaktadır.

Buna göre:

“Tahkim Davalarının Birleştirilmesi Bir tarafın isteği üzerine Divan, devam eden iki veya daha fazla tahkim davasını aşağıdaki hallerde birleştirebilir:

a) Tarafların birleştirmeyi kabul etmesi; veya

 

b) Tahkim davalarındaki taleplerin hepsinin aynı tahkim sözleşmesi uyarınca yapılması; veya

 

c) Tahkim davalarında yapılan taleplerin birden fazla tahkim sözleşmesine dayanması durumunda,aynı taraflar arasındaki tahkim davalarında, tahkim davalarına konu olan uyuşmazlıkların aynı hukuki ilişkiden doğması ve Divan’ın tahkim sözleşmelerini birleştirmeye uyumlu bulması.


Divan birleştirme kararını verirken bir veya daha fazla hakemin birden fazla tahkim davası için atanmış veya onaylanmış olmasını, eğer atama veya onaylanma işlemi yapıldıysa, aynı kişi için yapılıp yapılmadığı da dahil olmak üzere ilgili bulduğu her durumu dikkate alır. Tahkim davalarının birleştirilmesine karar verildiğinde, taraflar aksini kararlaştırmadıkça birleştirme başlayan ilk tahkim davası üzerinde yapılır.”

Yukarıda belirtilen ICC Tahkim Kuralları’nın 10.maddesi uyarınca yargılamanın birleştirilebilmesi ancak şu şartların varlığı halinde mümkündür.

I. Tarafların tahkim davalarının birleştirmesi hususunda anlaşmaları, veya,

II. Tahkim davalarındaki taleplerin aynı tahkim sözleşmesi uyarınca yapılması, veya,

III. Tahkim davalarındaki talepler birden fazla tahkim sözleşmesine dayanıyorsa

a.) Tarafların aynı olması ve,

b.) Tahkim davalarına konu uyuşmazlıkların aynı hukuki ilişksinden doğması ve,

c.) ICC Tahkim Divanı’nın ilgili tahkim sözleşmelerini uyumlu bulması.

Davaların birleştirilmesi talebi ICC Sekretaryasına verilecek olan bir dilekçe ile iletilir. Davaların birleştirilmesine ICC Tahkim Divanı karar vermektedir. ICC Tahkim Divanı davaların birleştirilmesi konusunda takdir yetkisini haiz bulunmaktadır. Buna göre yukarıdaki şartların gerçekleşmiş olması halinde dahi ICC Tahkim Divanı davaların birleşmemesi yönünde karar vermek zorunda değildir. Ancak Doktrinde bir kısım yazar, tarafların açıkça anlaşmaları halinde bu birleştirmenin ICC sekretaryası tarafından yapılacağı ve bu nedenden ötürü ICC Tahkim Divanının kararına gerek kalmayacağı kanaatindedirler.

ICC Tahkim Divanının kararı kesindir.

ICC Tahkim Divanının birleştirme kararı neticesinde davalar, tarafların aksini kararlaştırmamış olmaları şartıyla ilk başlayan tahkim davası üzerinde gerçekleştirilmektedir.

Uluslararası Tahkim hakkında daha fazla bilgi almak ve her türlü sorunuzu iletmek için bize info@guzeloglu.legal adresinden ulaşabilirsiniz.

Advertisements