Futbol Harici Spor Dallarında Disiplin ve Ceza Prosedürü: Federasyon Kurulları ve SGM Kurulları

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Disiplin İşlemleri başlıklı 18.maddesi, spor federasyonlarının faaliyet alanlarına giren hususlara ilişkin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlar ile ilgili disiplin ve ceza işlemlerinin federasyonların bünyesinde yer alan "disiplin kurulu" veya "ceza kurulu" tarafından yürütülmesi gerektiğini düzenlemektedir. Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları… Continue reading Futbol Harici Spor Dallarında Disiplin ve Ceza Prosedürü: Federasyon Kurulları ve SGM Kurulları

Türkiye’de Spor Uyuşmazlıklarının Çözümü: TFF Hukuk Kurulları ve SGM Tahkim Kurulu

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban Anayasa'mızın 59.maddesi uyarınca spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilmektedir. Türkiye'de spor uyuşmazlıklarını çözmeye yetkili iki tane tahkim kurulu mevcuttur. Bunlar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu ve Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Tahkim Kuruludur. Türk hukuk düzeninde spor uyuşmazlıklarının tahkim yolu ile çözülebilmesinin en… Continue reading Türkiye’de Spor Uyuşmazlıklarının Çözümü: TFF Hukuk Kurulları ve SGM Tahkim Kurulu

Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Limited Şirketlerde Sorumluluk

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 573.maddesi limited şirketin tanımını yapmaktadır. Bu tanıma göre limited şirketlerde ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülmüş olması kaydıyla ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü tutulmaktadırlar. Sınırlı Sorumluluk İlkesi Limited şirket, borçlarından dolayı sadece şirket… Continue reading Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Limited Şirketlerde Sorumluluk

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Haksız Rekabet

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban Türk Ticaret Kanunu'nun 54.maddesi haksız rekabete ilişkin bu kısımda yer alan düzenlemelerin amacının bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması olduğunu belirtmektedir. Haksız Rekabet, hem 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde hem de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında düzenlenmektedir. Bu kanunlardaki düzenlemeler sistematik olarak incelendiği vakit kanun koyucunun bahsi geçen… Continue reading 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Haksız Rekabet

Sözleşmelerin Değişen Koşullara Uyarlanması: Aşırı İfa Güçlüğü (TBK 138)

Sözleşmelerin uyarlanması, sözleşmenin bozulan ekonomisini düzelterek tekrar dengeye oturtmak amacı gütmektedir. Sözleşmenin kurulmasından sonra gerçekleşen beklenmedik gelişmeler sonucu edimini ifa etmesi dürüstlük kuralı uyarınca kendisinden beklenmeyen mağdur taraf, sözleşmenin uyarlanması yoluyla hakkaniyete uygun bir çözüme kavuşturulmuş olmaktadır. Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban Hukuki Temeli Kanunca veya taraflarca öngörülmüş risk paylaşımı kurallarını aşan, iki tarafa da atfedilemeyen, önceden… Continue reading Sözleşmelerin Değişen Koşullara Uyarlanması: Aşırı İfa Güçlüğü (TBK 138)

Kripto Para Birimleri: Hukuk ve Vergi Özelinde Kısa bir Bakış

Abdülkadir Güzeloğlu & Tarık Kurban Dünyadaki genel yasal eğilim kripto paraların yasal bir ödeme aracı olarak kabul edilmemesi buna karşın kripto paralarla gerçekleştirilen ödemelerin tamamıyla yasa dışı olarak da kabul edilmemesi yönündedir. Birçok uzman tarafından finans hizmetlerinde yeni bir devir açtığı düşünülen kripto para birimlerine olan ilgi ülkemizde ve tüm dünyada her geçen gün hızlı bir şekilde… Continue reading Kripto Para Birimleri: Hukuk ve Vergi Özelinde Kısa bir Bakış